Website live

En weer een stap gezet. Sinds ruim een week staat de Tigplant website live. Ik heb zoveel van de nieuwe dingen die ik in de opleiding front-end developer heb geleerd al kunnen toepassen bij het maken van deze site. En ik ga nog veel meer leren!