Privacybeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tigplant grafisch ontwerp en webdesign, Perikweg 34, 7512 DR Enschede.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Tigplant grafisch ontwerp en webdesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tigplant verstrekt. Bij Tigplant grafisch ontwerp en webdesign kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wil maken, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld in een formulier, correspondentie en/of telefonisch) en bankrekeningnummer. Deze informatie zal door Tigplant uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom heeft Tigplant grafisch ontwerp en webdesign deze gegevens nodig?

Tigplant grafisch ontwerp en webdesign verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Tigplant grafisch ontwerp en webdesign uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ontwerptechnische en webgerelateerde dienstverlening. Verder gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten, om diensten/goederen bij u af te leveren, om uw betaling af te handelen en/of om onze nieuwsbrief te verzenden. Tigplant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tigplant grafisch ontwerp en webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tigplant grafisch ontwerp en webdesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tigplant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Tigplant grafisch ontwerp en webdesign gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Google Analytics

Via onze website worden wel cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google omdat Tigplant gebruik maakt van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst voor rapportages over de bezoekers van onze website en hoe ze die gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De gebruikersdata die wordt verzameld via Analytics wordt nooit verwijderd. Tigplant grafisch ontwerp en webdesign heeft Google geen toestemming gegeven om via Tigplant verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

Beveiliging en SSL

Tigplant grafisch ontwerp en webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tigplant grafisch ontwerp en webdesign maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tigplant grafisch ontwerp en webdesign verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tigplant grafisch ontwerp en webdesign.

Aanpassen privacyverklaring

Tigplant grafisch ontwerp en webdesign behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nieuwe inzichten worden verkregen om deze in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving of indien aanpassing nodig is in verband met wijziging van de dienstverlening of wijziging van wet- en regelgeving. Tigplant grafisch ontwerp en webdesign zal de wijziging dan publiceren op haar website: www.tigplant.nl

Autoriteit persoonsgegevens

Graag wijst Tigplant grafisch ontwerp en webdesign u op uw recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u het recht een klacht te richten tot de bevoegde instantie. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op haar website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u ook contact opnemen met Tigplant grafisch ontwerp en webdesign.

Website: www.tigplant.nl
Post- en vestigingsadres: Perikweg 34, 7512 DR Enschede
Telefoon: 06-14913945

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij van u hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar Tigplant te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Tigplant zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.